Formació per mestres i professors/es.

Noves tecnologies.

“Ciutadania digital responsable”.

Amb tots els canvis produïts per les noves tecnologies en la forma de relacionar-se i entendre el món l’educació digital ha esdevingut un requisit indispensable d’educadors i famílies per aconseguir un ús responsable i segur de les TIC per part dels menors i que aquests esdevinguin ciutadans digitals responsables.

Aquest procés d’acompanyament dels menors en l’ús de les noves tecnologies requereix un aprenentatge continuat per la velocitat dels canvis constants de l’entorn digital i la seva influència en l’analògic o físic.

Amb aquest taller cercarem identificar els riscos als que es poden exposar els menors per una mal ús de les xarxes socials i quines són les pautes a seguir per mantenir una bona conducta online.

Assetjament i escola.

“A les escoles #ProuAssetjament”.

En els darrers anys l’assetjament escolar s’ha anat convertint en una tema central i  preocupant per les comunitats educatives i el conjunt de la societat. Arrel d’un estudi de la fundació ANAR s’ha recollit que durant el 2015 els casos van pujar fins un 75%. Les causes d’aquest increment són múltiples: La manca de límits, la normalització de determinades conductes violentes per l’excés d’aquests continguts en videojocs i programes, l’ús intensiu de noves tecnologies…

Amb aquest taller formatiu identificarem quins són els factors que han incrementat els casos d’assetjament i ciberassetjament als centres. Aprendrem a identificar, prevenir i intervenir en el moment que es detecti un cas, i finalment dissenyarem un possible pla o protocol d’actuació que ens doni pautes per actuar adequadament davant d’aquesta problemàtica.

Anuncis