Justificació

Per una banda, l’irrupció de les noves tecnologies i l’ús generalitzat de dispositius mòbils ens ha proporcionat molts beneficis: Ens permet donar-nos a conèixer, compartir gustos i aficions, contactar amb gent, compartir informació o generar coneixement de manera fàcil.

Però d’una altra, estan afavorint l’aïllament, l’individualisme, la dissolució de la línia entre el que és privat i públic, la pèrdua d’habilitat socials com la comunicació interpersonal o l’assertivitat, la hipersexualització o la cultura de l’aparença i l’èxit ràpid.  

Davant tots aquests canvis els infants i joves són els més vulnerables a reproduir els models estereotipats i els continguts violents que es mostren als mitjans i xarxes socials. A deixar-se influenciar per la pressió de grup en la presa de decisions, o a deixar-se emportar, sense posar límits, per les relacions de dependència, la violència de gènere i l’assetjament escolar. A més, com són els primers en accedir-hi, moltes vegades sols, desconeixen els riscos d’un ús responsable de les noves aplicacions i serveis web i, malauradament, sovint s’acaba convertint l’afició en un problema.

Per tot això, des de l’associació, veiem necessària una intervenció socioeducativa que permeti abordar, mitjançant un treball preventiu i de reflexió, l’ús que fem de les noves tecnologies, com aquestes estan transformant la forma de comunicar-nos i quines estratègies podem dur a terme per fer-ne un ús segur i raonable.

Anuncis