Metodologia

Els contingut i materials estan adreçats a facilitar un entorn dinàmic i participatiu que propiciï el desenvolupament d’un ambient de confiança on els participants puguin expressar-se lliurement i amb pluralitat des d’una perspectiva democràtica.

Les claus són la presa de consciència sobre els riscos als que es poden exposar per un mal ús de les xarxes socials, les relacions de dependència o la manca de límits en les relació amb els seus iguals. I el desenvolupament de l’esperit crític que els permeti ser conscients del que estan fent i com són de responsables davant cadascuna de les seves accions, ja siguin errors o encerts.

Un sentit pràctic que ens porta a facilitar que els joves trobin eines i estratègies perquè, des d’una actitud activa, estableixin noves formes de relacionar-se i utilitzin les xarxes socials de tal forma que els permeti evolucionar del mostrar o exhibir, al  compartir, opinar, col·laborar o divulgar.

La perspectiva és des de la igualtat de gènere, l’atenció a la diversitat cultural, i el sentiment de pertinença a la comunitat com a arguments transversals de la nostra intervenció.

Anuncis