Projectes per ajuntaments.

En relació als projectes més en l’entorn del comunitari, des de la nostra associació, ens plantegem propostes obertes a determinar segons les realitats específiques de cada municipi. La nostra línia és l’acció socioeducativa pel bon ús de les TIC i la prevenció de les pràctiques de risc en joves.


Joves i TIC. “Joves 2.0”  icon-banner2

L’objectiu d’aquest projecte  és integrar les TIC com eines per compartir i d’aprenentage col·laboratiu a l’hora que formem agents joves per la salut en l’ús de les “Social Media”.

Per dur a terme aquest projecte primer crearíem una xarxa d’equipaments educatius i de lleure com Instituts, Casals joves, Espais Joves, Centres d’Informació Juvenil que s’aderissin a la iniciativa. Després es farien càpsules formatives i preventives sobre l´ús responsable i eficient de les noves tecnologies i a l’hora engrescariem a joves per participar de la creació d’una xarxa de coneixement comunitari amb l’ús d’eines TIC com Blocs, facebook, Istagram, Pinteres, Podcasts (emissions de ràdio online), Edmodo. Aquesta xarxa construiria continguts informatius, divulgatius, agendes joves, treballaria temes d’igualtat de gènere, violència , cultura online, pantalles segures o “safe gammers”.


Projecte Instagram. “Del mostrar a l’opinar i compartir” BBcb

Consistiria bàsicament en un concurs fotogràfic per Instagram. És realitzaria en 3 fases:

Una primera de divulgació per equipaments educatius on es troben els joves (instituts,Casals de Joves, Centres de Tarda..). En aquesta fase es passarien les bases del concurs, i aprofitant explicaríem aquest ús que en diem  “conscient” de les Social Media com eines per compartir, opinar, col·laborar i divulgar. El futur és aprendre a compartir i el concepte a desenvolupar és “socialitzar”.

Una segona fase que consistira en el concurs en si amb la recollida de totes les imatges compartides mitjançant Istagram al hashtag i perfil del concurs creat, i amb la valoració posterior per part d’un jurat de les imatges més interessants i originals.

I una tercera que seria de devolució als centres educatius i equipaments participants,  o bé un acte final d’entrega de premis amb els joves que han presentat les imatges més valorades, i compartir l’experiència per poder treure conclusions amb la resta de participants.


Audiovisuals per la prevenció de les situacions de risc en joves. “Captures de pantalla”  Captura de pantalla 2015-09-21 10.37.26

Com en les anteriors propostes es faria una primera fase de captació de joves per participar de l’activitat des de les entitats i equipaments de joves del municipi o el territori on s’implementés el projecte. Amb aquests grups es construirien temes, arguments i continguts per crear càpsules audiovisuals que farien referència a situacions de risc en les que els joves es poden trobar en la seva vida quotidiana: bullying, ciberassetjament, violència de gènere, pantalles segures..

La idea és que els mateixos joves redactin el guió plantejant la situació i com la resoldrien. D’aquesta forma els continguts els farien ells mateixos i serien més propers a la realitat.

Amb aquest materials es faria una campanya de divulgació i sensibilització exhibint els muntatges per equipaments educatius, d’oci i culturals de joves i amb la creació d’un lloc web on es penjarien els vídeos.

Anuncis