Qui som?

L’Associació Fil per Randa és una entitat no lucrativa que té com a finalitat prevenir les situacions de risc en les que es poden veure exposats els menors.

L’entitat va ser constituïda l’any 2015 a Castellar del Vallès per un grup de persones provinents dels camps de l’educació, el treball social, el coach i la comunicació.

La tasca la duem a terme mitjançant tallers preventius per alumnes de centres de primària i secundària i sessions formatives per mestres, professors/es i famílies.

Els temes que abordem són: L’ús de les xarxes socials i dispositius mòbils, els estereotips i la violència de gènere, les relacions afectivo-sexuals, l’assetjament escolar i les conductes de dependència.

Fonamentalment donem resposta a peticions que provenen d’ajuntaments, instituts, escoles, centres cívics, casals de joves o plans educatius d’entorn.

A nivell municipal creem campanyes d’informació i sensibilització, destinades al conjunt de la ciutadania, amb l’objectiu d’abordar temes com són: El mal l’ús de dispositius mòbils i xarxes socials, l’assetjament escolar o la violència de gènere.

Anuncis